kosarad jelenleg üres

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

  1. Általános tudnivalók

 

1.1. A Tájékoztatás jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

1.2. A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Társaságunk által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Ezen Tájékoztató célja továbbá, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

1.3. Az adatkezelésre vonatkozó alapelveink

Társaságunk

- a személyes adatokat, az Ön előzetes tájékoztatásán alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

- a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

- az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és csak a szükségesre korlátozódnak.

- a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

- megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

- egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű.

- illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

  1. Társaságunk adatai

 

2.1. Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Név: Lumax Trade Kft    

Adószám: 26782694-1-15

Cégjegyzékszám: 15-09-086497

Székhely: 4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 48.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 46.

Honlap: www.lumaxhome.hu; www.lumax.hu

Kapcsolattartó: Révész-Berei Bernadett

Postacím: 4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 48.

Telefonszám: +36303512900

e-mail: lumaxtradekft@gmail.com

Társaságunk az adatok feldolgozása során külső adatfeldolgozókat nem vesz igénybe. Amennyiben ez módosul, a változásokat jelen tájékoztatóban rögzítjük.

2.2. Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 48. címre vagy elektronikusan a lumaxtradekft@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Társaságunk tárhely szolgáltatójának és honlapunk fejlesztőjének neve, címe és elérhetősége:

Cégnév: BERE-NET Kft

Cím: 4611 Jéke, Táncsics út 8.

Cégjegyzékszám: 15-09-078137

Telefon: +36304519672

 

  1. Társaságunk adatkezelésének célja és jogalapja

 

3.1. Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

- Webáruházunkban történő vásárlás lebonyolítása céljából, a vásárló által önként megadott adatokat kezeljük: név, cím, telefonszám, e-mail cím, rendelés tartalma, megjegyzés, szállítási cím, választott szállítási és fizetési mód.

A megrendeléskor az megadott szállítási adatokat (név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám) a kiszállítás érdekében – a választott szállítási formától függően – a cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló GLS csomagküldő szolgálat, vagy a Magyar Posta Zrt. részére továbbítjuk. Az adattovábbítás célja az Ön által vásárolt termékek kézbesítése és utánvéttel történő fizetés esetén a számla összegének kifizetése.

Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejön. Fenti adatok szükségesek az Ön megrendelésének teljesítéséhez, amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy elmarad, a szerződés nem jön létre.

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződés létrejöttétől számított 5 évig kezeljük webáruházunk admin felületén, a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen.

- Honlap látogatása: célunk a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok. Társaságunk jogos érdeke, IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai.

- Regisztráció a honlapon: célunk a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb. A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. Hozzájárulás vezetéknév, keresztnév, cégadatok, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási cím, a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

- Hírlevél szolgáltatás: célunk kapcsolattartás, Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük. Hozzájárulás teljes név, e-mail cím, a hírlevélről történő leiratkozásig.

- Workshopra jelentkezés: cél, a webáruházunkban meghirdetett workshopra való jelentkezés. Ebben az esetben az űrlap kitöltésével tud jelentkezni, mellyel hozzájárul a következő adatok tárolásához: vezetéknév, keresztnév, cégadatok, e-mail cím, telefonszám, lakcím. Az adatkezelés jogalapja olyan szerződés teljesítése, amelyben Ön az érintett személy. Az adatokat a szerződés teljesítésétől – jelen esetben a workshop végétől – számított 5 évig kezeljük.

- Ügyintézés, panasz: észrevételre, panaszra válaszadás. Amennyiben panasza van, ennek kivizsgálásához meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk.

-Elállás, szerződés felmondása: a webáruház vásárlóját megillető elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait: név, cím, szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, bankszámlaszám aláírás, az Ön által kitöltött elállási nyilatkozat beérkezését követően a pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítéséig őrizzük. Az adatkezelés jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejött. Adatainak továbbítására követeléskezelés foganatosítása esetén kerülhet sor, ez esetben az adatok továbbításáról írásban tájékoztatjuk. Az adatok megőrzési idejére a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi szabályok szerinti megőrzési idő az irányadó.

 

Elállási nyilatkozat minta:

Címzett: Lumax Trade Kft.

(cím: 4481 Nyíregyháza, Jázmin utca 48., e-mail: lumaxtradekft@gmail.com)

Alulírott/ak ……………………………………………kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

…………………………………………………………………………………

 

Kelt:

 

 

3.2.Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A Webáruház böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” adatainak megőrzése, a látogatók böngészési tevékenységének nyomon követése

Adatkezelés időtartama: programfolyamat sütik: böngészés végéig, kosár tartalmának megőrzésére szolgáló süti: 1 év, Consent süti, mely a felhasználó jóváhagyását naplózza: 1 hónap, a választott nyelvet tároló süti: két hónap.

A Google Analytics rendszer a webáruház látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában sem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart. A Felhasználó IP címét más google alkalmazással, más adatokkal a Google nem köti össze. Az adatokat a Google USA-ban található szerverén tárolja. Ennek a cookie-nak a használatával a Google jelentést készít a weboldal üzemeltetőjének a felhasználó böngészésével, aktivitásával kapcsolatosan.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt:

https://www.google.com/policies/technologies/types/,

az adatvédelemről pedig itt:

https://policies.google.com/privacy

olvashat.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

  1. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

- a regisztráció törlésével,

- az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

- a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 10 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén –megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

- Adatkezelés közösségi oldalakon: az adatkezelés célja a facebook.com és az instagram.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak, illetve a terméknek a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés a facebook.com és az instagram.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf , https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Érintettek köre: Akik a közösségi oldalakon weboldalunkat, termékeinket, akcióinkat kedvelik, megosztják.

A közösségi oldalak meglátogatását és megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz ezek a Facebook Inc. is hozzáfér, tehát szolgáltatásuk révén hozzáférnek a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez, mely adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítják meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatják el a célzott reklámokat az adott eszközre.

 

  1. Mit kell tudni hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a hírlevél tekintetében megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze. Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 10 napos határidővel vállaljuk.

 

  1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

  1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

- tájékoztatást kérhet,

- kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

- tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

- bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

- a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet

https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

- Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

- Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

- Telefon: +36 (1) 391-1400

- Fax: +36 (1) 391-1410

- E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

- adatairól,

- azok forrásáról,

- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

- az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

- adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

- az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb 30 napon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

  1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény - (Info tv.)

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

  1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a

http://lumaxhome.hu/ weboldalon történik.

 

 


© 2018 www.lumaxhome.hu | adatkezelési tájékoztató | ÁSZF
powered by ForWeb Webáruház Készítés